Program podeželja

V okviru prvega javnega razpisa iz naslova ukrepa M16 - Sodelovanje je sofinanciranih 31 projektov. Več o projektih in sestavi partnerstva za izvedbo projektov objavljamo na naslednjih povezavah:

  • 5 projektov iz podukrepa 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, v skupni vrednosti  296.440,52 evrov;
  • 10 projektov iz podukrepa 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, v skupni vrednosti 407.811,11 evrov;
  • 7 pilotnih projektov iz podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, v skupni vrednosti 523.671,62 evrov;
  • 9 projektov EIP iz podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe in iz podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, v skupni vrednosti 2.601.969,16 evrov.

Trenutno so odprti javni razpisi za prijavo projektov v okviru vseh štirih podukrepov. Več informacij dobite na spletni strani ministrstva, kjer so javni razpisi objavljeni.

- Drugi javni razpis za 16.2
- Drugi javni razpis za 16.5
- Drugi javni razpis za 16.4
- Drugi javni razpis za 16.9

Rok za oddajo projektov v okviru podukrepov 16.4 in 16.9 je do 12. aprila 2019 do 23:59 ure.
Rok za oddajo projektov v okviru podukrepov 16.2 in 16.5 je do 19. aprila 2019 do 23:59 ure.

Vsa morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko zastavite na forum ARSKTRP in MKGP.

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih