Program podeželja

Ana Skobe 3 resize

Namen ukrepa je omogočiti kmetijskim gospodarstvom ali skupinam kmetijskih gospodarstev lažji prehod iz konvencionalnega načina kmetovanja v način kmetovanja, zahtevan za sheme kakovosti ter spodbujati večjo promocijo in informiranje o proizvodih iz shem kakovosti.

Prepoznavnost kmetijskih in živilskih proizvodov iz shem kakovosti je namreč slaba, interes proizvajalcev za vključevanje v sheme kakovosti pa je nizek.

Z izvajanjem ukrepa želimo kmetom in njihovim skupinam, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim omogočiti lažje prilagajanje zahtevam na trgu.

 

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Podkategorije