Program podeželja


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 31. 5. 2019 24. 9. 2019 2,5 mio €
Podukrep 8.4  2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  15. 3. 2019    1,4 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019   2 mio €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih