Program podeželja


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 9.1 3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 9. 10. 2020 22. 12. 2020 do 23:59. ure 0,5 mio €
Podukrep 4.1 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja 7. 8. 2020 4. 11. 2020 do 23:59. ure 10 mio €
Podukrep 4.1 13. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 24. 7. 2020

21. 10. 2020 do 23:59. ure

1 mio €
Podukrep 4.2

6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

24. 7. 2020


15. 12. 2020 do 23:59. ure

20 mio
Podukrep 4.1

14. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

17. 7. 2020

18. 11. 2020 do 23:59

mio 
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 15. 10. 2020 do 23:59 4 mio €
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

16. 10. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

1 mio €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 15.000.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih