Program podeželja

 

Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem vlog
Ukrep 125: agromelioracije na komasacijskih območjih Javni razpis za ukrep 125: agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.06.2014 25.07.2014
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 06.06.2014 21.07.2014
Ukrep 121 - namakanje in mreže proti toči V. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.12.2013 12.03.2014
Ukrep 123 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.10.2013 27.11.2013
Ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Drugi javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 09.10.2013
Ukrep 121 - naložbe mladih prevzemnikov IV. javni razpis za ukrep 121 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 30.08.2013 23.10.2013
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 26.04.2013 27.05.2013  
Ukrep 123  Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 MKO 26.04.2013 12.06.2013
Ukrep 121 - novi izzivi III. Javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.03.2013 15.05.2013
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom (kmetije) Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 15.02.2013 03.04.2013 
Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva  V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 25.01.2013  30.04.2013 
Ukrep 121 -vodovarstvena I. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe na vodovarstvenih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.01.2013 13.02.2013
Ukrep 121 - mladi kmetje 2. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  04.01.2013  13.02.2013 
Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 04.01.2013  12.02.2013 
Ukrep 125 - - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva  IV. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 3 Izgradnja velikih namakalnih sistemov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012  27.02.2013 
Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 28.12.2012 28.02.2013
Ukrep 133 - Promocija shem kakovosti  V. javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012 20.02.2013 
Ukrep 142 - Ustanavljanje skupin proizvajalcev  VI. javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leta 2013, 2014 in 2015 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  28.12.2012  20.02.2013 
Ukrep 312 - Mikropodjetja  Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  07.12.2012  16.01.2013 
Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij  V. Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  30.11.2012   04.01.2013
Ukrep 111 Zamenjava priloge v razpisni dokumentaciji z dne 30. 12. 2011 MKO  04.10.2012   
Ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture IV. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 17.08.2012 01.10.2012
Ukrep 121 - rastlinska pridelava 2. javni razpis za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 20.07.2012  30.09.2012 
Ukrep 121 - prašičjereja  I. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29.06.2012  31.08.2012 
Ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane MKGP 03.06.2011 22.05.2015
Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 323 - Dediščina podeželja  Javni razpis za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP  06.01.2012 25.02.2012 
Ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov Javni razpis za ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 MKGP 06.01.2012 24.01.2012
Ukrep 111 Javni razpis za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu MKGP 30.12.2011 06.02.2012
Ukrep 133 - Promocija shem kakovosti Javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 142 - Skupine proizvajalcev Javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012  MKGP  30.12.2011 15.02.2012 
Ukrep 122 Objava javnega razpisa 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 MKGP 30.12.2011 20.02.2012
Ukrep 311 - Diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

MKGP

30.12.2011  29.02.2012
Ukrep 121 - hlevi Objava javnega razpisa za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - hlevi  

MKGP

21.10.2011  30.11.2011 
Ukrep 121 - trajni nasadi  III. drugi javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva  MKGP  21.10.2011  30.11.2011 
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011 MKGP 05.08.2011 30.09.2011
Ukrep 323 - Dediščina podeželja Objava javnega razpisa za ukrep 323- Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP 29.07.2011 05.08.2011
Ukrep 112 - Mladi prevzemniki kmetij Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 MKGP 17.06.2011 23.11.2011
Ukrep 142 - skupine proizvajalcev IV. javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011
MKGP 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 311 - diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
MKGP 10.06.2011 30.06.2011
Ukrep 312 - Mikro podjetja Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij MKGP 10.06.2011 12.08.2011
Ukrep 322 - Obnova vasi VI. javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi MKGP

10.06.2011

16.06.2011
Ukrep 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane II. javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane MKGP 03.06.2011

 

PREOSTALI JAVNI RAZPISI IZ PRP 2007-2013 (kliknite)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

 • Aktualni javni razpisi

 • Pretekli javni razpisi

 • Prejemniki sredstev

 • Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 16. 9. 2020 do 23:59 4.000.000,00 €
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

1.000.000,00 €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 15.000.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 7.3 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24. 1. 2020 9. 7. 2020 do 23.59

9.043.200,00 €

Podukrep 8.4 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 13. 3. 2020 22. 6. 2020 do 23.59 2 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 22. 6. 2020 do 23.59 1,4 mio €
Podukrep 16.4 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 3.091.904,15 €
Podukrep 16.5 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 2.466.875,34 €
Podukrep 6.1 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 31. 1. 2020 8. 3. 2020 14.398.496,00 €
 Podukrep 16.5 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva 8. 11. 2019  28. 2. 2020  590.000  
Podukrep 16.2 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva 8. 11. 2019 28. 2. 2020 1.550.000 
Podukrep 19.3 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 13. 12. 2019 28. 2. 2020 3,1 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 18. 2. 2020 2 mio €
Podukrep 6.3 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 22. 11. 2019 do 13. 2. 2020 20,5 mio €
Podukrep 9.1 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  za leto 2019 6. 9. 2019 30. 12. 2019 do 24. ure 1.732.385,82 
Podukrep 3.1 Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 15. 11. 2018 20. 12. 2019 700.000 
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 4. 10. 2019 6. 12. 2019 15 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020 23. 8. 2019 15. 11. 2019 3 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 31. 5. 2019 24. 9. 2019 2,5 mio €
Podukrep 4.1 11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. 2. 2019 30. 7. 2019 6,6 mio €
Podukrep 4.2 5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov 1. 2. 2019 30. 7. 2019 15 mio €
Podukrep 8.6  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018  28. 12. 2018 23. 4. 2019  7 mio € 
Podukrep 4.1  10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018  28. 12. 2018  24. 4. 2019 8,1 mio € 
 Podukrep 16.5 2. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  28. 12. 2018 19. 4. 2019  3 mio € 
Podukrep 16.2  2. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  28. 12. 2018  19. 4. 2019  5 mio €
 Podukrep 16.9 2. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  21. 12. 2018  12. 4. 2019  1.498.126,39 €
 Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 21. 12. 2018  12. 4. 2019  3.575.287,79 € 
 Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018  26. 10. 2018 31. 1. 2019   15 mio €
Podukrep 8.4  Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  29. 4. 2016 4. 3. 2019   3 mio
Podukrep 3.1 3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 16. 11. 2018 21. 12. 2018 1 mio €
Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 za leto 2018 28. 9. 2018 20. 12. 2018 1,5 mio €
Podukrep 19.3 4. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 27. 7. 2018 19. 10. 2018 1,1 mio €
Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 11. 5. 2018 12. 9. 2018 15 mio €
Podukrep 4.3 1. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 13. 4. 2018 31. 8. 2018 5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 6. 4. 2018 31. 8. 2018 7 mio €
Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 30. 3. 2018 18. 7. 2018 15 mio €
Podukrep 8.4 Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 1. 7. 2016 do objave zaključka na spletnih straneh (27. 6. 2018) 700.000
 Podukrep 16. 5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  2. 2. 2018  25. 5. 2018  3 mio €
 Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij   2. 2. 2018  25. 5. 2018 5 mio € 
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 22. 12. 2017 16. 4. 2018 6 mio €
Podukrep 19.3 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 29. 12. 2017 6. 4. 2018 1,5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 24. 11. 2017 9. 3. 2018 2 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 29. 9. 2017 28. 2. 2018 3 mio €
Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 8. 12. 2017 26. 1. 2018 do 700.000 €
Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 13. 10. 2017 31. 1. 2018 20 mio €
 Podukrep 2.1    Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017  (javno naročilo) 8. 12. 2016  13. 12. 2017   javno naročilo
Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja  28. 7. 2017 30. 11. 2017  10 mio € 
Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017  28. 7. 2017  29. 11. 2017  10 mio €
 Podukrep 16.9 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  2. 6. 2017  29. 9. 2017  do vključno 1.000.000 eurov
Podukrep 16.4  1. Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2. 6. 2017   29. 9. 2017  do vključno 1.800.000 eurov
Podukrep 19.3  2. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 28. 4. 2017  31. 7. 2017   1,5 mio
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 28. 4. 2017 27. 6. 2017 14 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 24.3.2017 19.6.2017 5 mio
Podukrep 4.2 2. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 9. 12. 2016 13. 6. 2017 15 mio
Podukrep 2.1

Javno naročilo: Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

27. 3. 2017 4. 5. 2017 (javno naročilo)
Podukrep 4.3

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

13. 1. 2017 21. 4. 2017 7 mio
Podukrep 4.1 6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih 25. 11. 2016 12. 4. 2017 11 mio
Podukrep 19.3 1. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 30. 12. 2016

31. 3. 2017

1 mio

Podukrep 4.3

1. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 25. 11. 2016 10. 3. 2017 12 mio
Podukrep 4.1 7. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane 25. 11. 2016 1. 3. 2017 4 mio
Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 10 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 8 mio
Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 11. 11. 2016 28. 12. 2016 2,6 mio
Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 24. 6. 2016 10. 10. 2016 10 mio
Podukrep 4.1 2. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 10. 6. 2016 10. 10. 2016 40 mio
Podukrep 6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016  17. 6 2016 17. 8. 2016  12 mio 
Podukrep 4.1 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih 10. 6. 2016 razveljavljen razveljavljen
Ukrep 19 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR 26. 6. 2015 26. 6. 2016 95.782.281,19
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016  19. 2. 2016 1. 6. 2016 do 24. ure  20.000.000 
Podukrep 4.1 Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 12. 2. 2016 18. 5. 2016 do 24. ure 8.000.000
Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 19. 2. 2016 16. 5. 2016  do 24. ure 8.000.000

Podukrep 4.3 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016   26. 2. 2016 23. 5. 2016 do 24. ure  3.500.000
M2 Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 (javno naročilo)  9.11.2015  21.12.2015 do 10. ure  /
M2 Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016  (javno naročilo)  14. 9. 2015

 22. 10. 2015

do 10. ure

 /
M6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 31. 7. 2015  18. 9. 2015 12.000.000,00 EUR 
M2.1  Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 (javno naročilo) 31. 7. 2015  10. 9. 2015   
M1.1 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 20. 3. 2015 1. 4. 2015 /
M1.1 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 3. 4. 2015 16. 4. 2015 /
M1.1  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 29.04.2015

11.05.2015

do 10. ure

 /
 M2

Izdelava programov dobrobit živali 2015 (javno naročilo)

04.02.2015

20.02.2015

do 10. ure

/
  Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020  (javno naročilo)  09.01.2015

 20.01.2015

do 10. ure

 /
  Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (javno naročilo) 17.10.2014

28.10.2014

do 10. ure 

 /
  Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020  (javno naročilo) 10.07.2014

24. 7. 2014

do 10.00

 /

 

 

ARHIV javnih razpisov iz PRP 2007-2013

ARHIV javnih naročil iz PRP 2007-2013

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

- Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

- Objavljajo se:

 • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
 • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
 • občina in upravna enota;
 • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
 • iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
 • skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;
 • vrsta in opis ukrepa.

 

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2018

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2017

 

22. 5. 2020 - Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 do leta 2020

 

OPOMBA: Predvidene objave javnih razpisov so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

 * JR bo objavljen le pod pogojem, da bo priglašena sprememba sheme državnih pomoči.
** JR bo objavljen le pod pogojem, da bodo ostala neporabljena sredstva.
*** JR bo objavljen po potrditvi 8. spremembe PRP 2014–2020.

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
 • Aktualni javni razpisi

 • Pretekli javni razpisi

 • Prejemniki sredstev

 • Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 16. 9. 2020 do 23:59 4.000.000,00 €
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

1.000.000,00 €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 15.000.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 7.3 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24. 1. 2020 9. 7. 2020 do 23.59

9.043.200,00 €

Podukrep 8.4 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 13. 3. 2020 22. 6. 2020 do 23.59 2 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 22. 6. 2020 do 23.59 1,4 mio €
Podukrep 16.4 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 3.091.904,15 €
Podukrep 16.5 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 2.466.875,34 €
Podukrep 6.1 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 31. 1. 2020 8. 3. 2020 14.398.496,00 €
 Podukrep 16.5 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva 8. 11. 2019  28. 2. 2020  590.000  
Podukrep 16.2 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva 8. 11. 2019 28. 2. 2020 1.550.000 
Podukrep 19.3 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 13. 12. 2019 28. 2. 2020 3,1 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 18. 2. 2020 2 mio €
Podukrep 6.3 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 22. 11. 2019 do 13. 2. 2020 20,5 mio €
Podukrep 9.1 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  za leto 2019 6. 9. 2019 30. 12. 2019 do 24. ure 1.732.385,82 
Podukrep 3.1 Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 15. 11. 2018 20. 12. 2019 700.000 
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 4. 10. 2019 6. 12. 2019 15 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020 23. 8. 2019 15. 11. 2019 3 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 31. 5. 2019 24. 9. 2019 2,5 mio €
Podukrep 4.1 11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. 2. 2019 30. 7. 2019 6,6 mio €
Podukrep 4.2 5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov 1. 2. 2019 30. 7. 2019 15 mio €
Podukrep 8.6  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018  28. 12. 2018 23. 4. 2019  7 mio € 
Podukrep 4.1  10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018  28. 12. 2018  24. 4. 2019 8,1 mio € 
 Podukrep 16.5 2. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  28. 12. 2018 19. 4. 2019  3 mio € 
Podukrep 16.2  2. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  28. 12. 2018  19. 4. 2019  5 mio €
 Podukrep 16.9 2. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  21. 12. 2018  12. 4. 2019  1.498.126,39 €
 Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 21. 12. 2018  12. 4. 2019  3.575.287,79 € 
 Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018  26. 10. 2018 31. 1. 2019   15 mio €
Podukrep 8.4  Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  29. 4. 2016 4. 3. 2019   3 mio
Podukrep 3.1 3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 16. 11. 2018 21. 12. 2018 1 mio €
Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 za leto 2018 28. 9. 2018 20. 12. 2018 1,5 mio €
Podukrep 19.3 4. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 27. 7. 2018 19. 10. 2018 1,1 mio €
Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 11. 5. 2018 12. 9. 2018 15 mio €
Podukrep 4.3 1. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 13. 4. 2018 31. 8. 2018 5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 6. 4. 2018 31. 8. 2018 7 mio €
Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 30. 3. 2018 18. 7. 2018 15 mio €
Podukrep 8.4 Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 1. 7. 2016 do objave zaključka na spletnih straneh (27. 6. 2018) 700.000
 Podukrep 16. 5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  2. 2. 2018  25. 5. 2018  3 mio €
 Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij   2. 2. 2018  25. 5. 2018 5 mio € 
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 22. 12. 2017 16. 4. 2018 6 mio €
Podukrep 19.3 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 29. 12. 2017 6. 4. 2018 1,5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 24. 11. 2017 9. 3. 2018 2 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 29. 9. 2017 28. 2. 2018 3 mio €
Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 8. 12. 2017 26. 1. 2018 do 700.000 €
Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 13. 10. 2017 31. 1. 2018 20 mio €
 Podukrep 2.1    Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017  (javno naročilo) 8. 12. 2016  13. 12. 2017   javno naročilo
Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja  28. 7. 2017 30. 11. 2017  10 mio € 
Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017  28. 7. 2017  29. 11. 2017  10 mio €
 Podukrep 16.9 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  2. 6. 2017  29. 9. 2017  do vključno 1.000.000 eurov
Podukrep 16.4  1. Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2. 6. 2017   29. 9. 2017  do vključno 1.800.000 eurov
Podukrep 19.3  2. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 28. 4. 2017  31. 7. 2017   1,5 mio
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 28. 4. 2017 27. 6. 2017 14 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 24.3.2017 19.6.2017 5 mio
Podukrep 4.2 2. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 9. 12. 2016 13. 6. 2017 15 mio
Podukrep 2.1

Javno naročilo: Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

27. 3. 2017 4. 5. 2017 (javno naročilo)
Podukrep 4.3

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

13. 1. 2017 21. 4. 2017 7 mio
Podukrep 4.1 6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih 25. 11. 2016 12. 4. 2017 11 mio
Podukrep 19.3 1. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 30. 12. 2016

31. 3. 2017

1 mio

Podukrep 4.3

1. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 25. 11. 2016 10. 3. 2017 12 mio
Podukrep 4.1 7. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane 25. 11. 2016 1. 3. 2017 4 mio
Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 10 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 8 mio
Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 11. 11. 2016 28. 12. 2016 2,6 mio
Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 24. 6. 2016 10. 10. 2016 10 mio
Podukrep 4.1 2. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 10. 6. 2016 10. 10. 2016 40 mio
Podukrep 6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016  17. 6 2016 17. 8. 2016  12 mio 
Podukrep 4.1 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih 10. 6. 2016 razveljavljen razveljavljen
Ukrep 19 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR 26. 6. 2015 26. 6. 2016 95.782.281,19
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016  19. 2. 2016 1. 6. 2016 do 24. ure  20.000.000 
Podukrep 4.1 Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 12. 2. 2016 18. 5. 2016 do 24. ure 8.000.000
Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 19. 2. 2016 16. 5. 2016  do 24. ure 8.000.000

Podukrep 4.3 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016   26. 2. 2016 23. 5. 2016 do 24. ure  3.500.000
M2 Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 (javno naročilo)  9.11.2015  21.12.2015 do 10. ure  /
M2 Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016  (javno naročilo)  14. 9. 2015

 22. 10. 2015

do 10. ure

 /
M6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 31. 7. 2015  18. 9. 2015 12.000.000,00 EUR 
M2.1  Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 (javno naročilo) 31. 7. 2015  10. 9. 2015   
M1.1 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 20. 3. 2015 1. 4. 2015 /
M1.1 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 3. 4. 2015 16. 4. 2015 /
M1.1  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 29.04.2015

11.05.2015

do 10. ure

 /
 M2

Izdelava programov dobrobit živali 2015 (javno naročilo)

04.02.2015

20.02.2015

do 10. ure

/
  Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020  (javno naročilo)  09.01.2015

 20.01.2015

do 10. ure

 /
  Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (javno naročilo) 17.10.2014

28.10.2014

do 10. ure 

 /
  Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020  (javno naročilo) 10.07.2014

24. 7. 2014

do 10.00

 /

 

 

ARHIV javnih razpisov iz PRP 2007-2013

ARHIV javnih naročil iz PRP 2007-2013

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

- Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

- Objavljajo se:

 • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
 • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
 • občina in upravna enota;
 • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
 • iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
 • skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;
 • vrsta in opis ukrepa.

 

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2018

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2017

 

22. 5. 2020 - Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 do leta 2020

 

OPOMBA: Predvidene objave javnih razpisov so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

 * JR bo objavljen le pod pogojem, da bo priglašena sprememba sheme državnih pomoči.
** JR bo objavljen le pod pogojem, da bodo ostala neporabljena sredstva.
*** JR bo objavljen po potrditvi 8. spremembe PRP 2014–2020.

 

">

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1306/2013 in 908/2014 prejemnike sredstev, ki so prejeli sredstva iz evropskih kmetijskih skladov.

Vsebina objave:

- Objavljeni so vsi prejemniki: fizične in pravne osebe.

- Objavljajo se:

 • ime in priimek upravičenca / ime pravne osebe;
 • v primeru fizičnih oseb, ki skupno prejmejo 1.050 € ali manj, je namesto imena in priimka objavljena 5-mestna koda;
 • občina in upravna enota;
 • skupni znesek plačila za vsak ukrep posebej. Upošteva se skupni znesek izplačanih javnih sredstev (vključno z nac. deležem), upoštevajo se tudi negativni zneski (kompenzacije oz. vračila);
 • iskalnik ne izpisuje prejemnikov sredstev za nacionalne ukrepe, ki so 100 % financirani iz slovenskega proračuna (de minimis, naravne nesreče, sofinanciranje zavarovalnih premij, komasacije, društva ipd.).
 • skupni znesek vseh izplačil za vse ukrepe skupaj;
 • vrsta in opis ukrepa.

 

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2018

Prejemniki sredstev v evropskem proračunskem letu 2017

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 7.3 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 24. 1. 2020 9. 7. 2020 do 23.59

9.043.200,00 €

Podukrep 8.4 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 13. 3. 2020 22. 6. 2020 do 23.59 2 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 22. 6. 2020 do 23.59 1,4 mio €
Podukrep 16.4 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 3.091.904,15 €
Podukrep 16.5 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 13. 12. 2019 9. 6. 2020 do 23.59 2.466.875,34 €
Podukrep 6.1 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 31. 1. 2020 8. 3. 2020 14.398.496,00 €
 Podukrep 16.5 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva 8. 11. 2019  28. 2. 2020  590.000  
Podukrep 16.2 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva 8. 11. 2019 28. 2. 2020 1.550.000 
Podukrep 19.3 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 13. 12. 2019 28. 2. 2020 3,1 mio €
Podukrep 8.4 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 15. 3. 2019 18. 2. 2020 2 mio €
Podukrep 6.3 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 22. 11. 2019 do 13. 2. 2020 20,5 mio €
Podukrep 9.1 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020  za leto 2019 6. 9. 2019 30. 12. 2019 do 24. ure 1.732.385,82 
Podukrep 3.1 Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 15. 11. 2018 20. 12. 2019 700.000 
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 4. 10. 2019 6. 12. 2019 15 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020 23. 8. 2019 15. 11. 2019 3 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 31. 5. 2019 24. 9. 2019 2,5 mio €
Podukrep 4.1 11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 1. 2. 2019 30. 7. 2019 6,6 mio €
Podukrep 4.2 5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov 1. 2. 2019 30. 7. 2019 15 mio €
Podukrep 8.6  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018  28. 12. 2018 23. 4. 2019  7 mio € 
Podukrep 4.1  10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018  28. 12. 2018  24. 4. 2019 8,1 mio € 
 Podukrep 16.5 2. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  28. 12. 2018 19. 4. 2019  3 mio € 
Podukrep 16.2  2. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  28. 12. 2018  19. 4. 2019  5 mio €
 Podukrep 16.9 2. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  21. 12. 2018  12. 4. 2019  1.498.126,39 €
 Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 21. 12. 2018  12. 4. 2019  3.575.287,79 € 
 Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018  26. 10. 2018 31. 1. 2019   15 mio €
Podukrep 8.4  Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020  29. 4. 2016 4. 3. 2019   3 mio
Podukrep 3.1 3. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 16. 11. 2018 21. 12. 2018 1 mio €
Podukrep 9.1 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 za leto 2018 28. 9. 2018 20. 12. 2018 1,5 mio €
Podukrep 19.3 4. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 27. 7. 2018 19. 10. 2018 1,1 mio €
Podukrep 4.2 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 11. 5. 2018 12. 9. 2018 15 mio €
Podukrep 4.3 1. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 13. 4. 2018 31. 8. 2018 5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 6. 4. 2018 31. 8. 2018 7 mio €
Podukrep 4.1 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 30. 3. 2018 18. 7. 2018 15 mio €
Podukrep 8.4 Javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 1. 7. 2016 do objave zaključka na spletnih straneh (27. 6. 2018) 700.000
 Podukrep 16. 5 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  2. 2. 2018  25. 5. 2018  3 mio €
 Podukrep 16.2 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij   2. 2. 2018  25. 5. 2018 5 mio € 
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 22. 12. 2017 16. 4. 2018 6 mio €
Podukrep 19.3 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 29. 12. 2017 6. 4. 2018 1,5 mio €
Podukrep 4.3 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 24. 11. 2017 9. 3. 2018 2 mio €
Podukrep 4.3 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 29. 9. 2017 28. 2. 2018 3 mio €
Podukrep 3.1 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 8. 12. 2017 26. 1. 2018 do 700.000 €
Podukrep 6.3 Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 13. 10. 2017 31. 1. 2018 20 mio €
 Podukrep 2.1    Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2017  (javno naročilo) 8. 12. 2016  13. 12. 2017   javno naročilo
Podukrep 4.2 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja  28. 7. 2017 30. 11. 2017  10 mio € 
Podukrep 4.1 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017  28. 7. 2017  29. 11. 2017  10 mio €
 Podukrep 16.9 1. javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani  2. 6. 2017  29. 9. 2017  do vključno 1.000.000 eurov
Podukrep 16.4  1. Javni razpis za podukrep 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni 2. 6. 2017   29. 9. 2017  do vključno 1.800.000 eurov
Podukrep 19.3  2. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 28. 4. 2017  31. 7. 2017   1,5 mio
Podukrep 6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 28. 4. 2017 27. 6. 2017 14 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 24.3.2017 19.6.2017 5 mio
Podukrep 4.2 2. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja 9. 12. 2016 13. 6. 2017 15 mio
Podukrep 2.1

Javno naročilo: Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

27. 3. 2017 4. 5. 2017 (javno naročilo)
Podukrep 4.3

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 - Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

13. 1. 2017 21. 4. 2017 7 mio
Podukrep 4.1 6. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih 25. 11. 2016 12. 4. 2017 11 mio
Podukrep 19.3 1. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 30. 12. 2016

31. 3. 2017

1 mio

Podukrep 4.3

1. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 25. 11. 2016 10. 3. 2017 12 mio
Podukrep 4.1 7. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane 25. 11. 2016 1. 3. 2017 4 mio
Podukrep 4.1 5. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 10 mio
Podukrep 8.6 Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 28. 10. 2016 1. 2. 2017 8 mio
Podukrep 3.1 1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 11. 11. 2016 28. 12. 2016 2,6 mio
Podukrep 4.1 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 24. 6. 2016 10. 10. 2016 10 mio
Podukrep 4.1 2. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 10. 6. 2016 10. 10. 2016 40 mio
Podukrep 6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016  17. 6 2016 17. 8. 2016  12 mio 
Podukrep 4.1 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih 10. 6. 2016 razveljavljen razveljavljen
Ukrep 19 Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR 26. 6. 2015 26. 6. 2016 95.782.281,19
Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016  19. 2. 2016 1. 6. 2016 do 24. ure  20.000.000 
Podukrep 4.1 Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 12. 2. 2016 18. 5. 2016 do 24. ure 8.000.000
Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 19. 2. 2016 16. 5. 2016  do 24. ure 8.000.000

Podukrep 4.3 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016   26. 2. 2016 23. 5. 2016 do 24. ure  3.500.000
M2 Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 (javno naročilo)  9.11.2015  21.12.2015 do 10. ure  /
M2 Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leto 2016  (javno naročilo)  14. 9. 2015

 22. 10. 2015

do 10. ure

 /
M6.1 Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015 31. 7. 2015  18. 9. 2015 12.000.000,00 EUR 
M2.1  Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 (javno naročilo) 31. 7. 2015  10. 9. 2015   
M1.1 Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 20. 3. 2015 1. 4. 2015 /
M1.1 Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 3. 4. 2015 16. 4. 2015 /
M1.1  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015 (javno naročilo) 29.04.2015

11.05.2015

do 10. ure

 /
 M2

Izdelava programov dobrobit živali 2015 (javno naročilo)

04.02.2015

20.02.2015

do 10. ure

/
  Predhodno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil za obdobje 2014-2020  (javno naročilo)  09.01.2015

 20.01.2015

do 10. ure

 /
  Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (javno naročilo) 17.10.2014

28.10.2014

do 10. ure 

 /
  Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020  (javno naročilo) 10.07.2014

24. 7. 2014

do 10.00

 /

 

 

ARHIV javnih razpisov iz PRP 2007-2013

ARHIV javnih naročil iz PRP 2007-2013

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 4.1 12. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 10. 7. 2020 16. 9. 2020 do 23:59 4.000.000,00 €
Podukrep 8.4 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

1.000.000,00 €
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €
Podukrep 6.4 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 3. 7. 2020 21. 10. 2020 do 23:59 15.000.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih