Events Calendar

Zaključna predstavitev projekta CRP Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije in njihova vrednost za pridelavo in uporabo
Thursday, 30 January 2020
Hits : 604

Vabljeni na javno prestavitev

projekta CRP »Zagotovimo si hrano za jutri«

Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije in njihova vrednost za pridelavo in uporabo,

ki bo v četrtek 30. januarja 2020 s pričetkom ob 9.30 v Gradu Jablje

na Grajski cesti 1 v Loki pri Mengšu.

 

Program:

9.30 Izhodišča in namen projekta, Kristina Ugrinović

Rezultati projekta

9.45 Predlog terminologije povezane z lokalnimi sortami, Janko Verbič

9.50 Sistem za določanje ogroženosti registriranih lokalnih sort, Kristina Ugrinović in Janko Verbič

10.10 Genotipizacija izbranih lokalnih sort jablane, Barbara Pipan in Kristina Ugrinović

Opisi lokalnih sort in njihova vrednost za pridelavo in uporabo

10.20 Poljščine, Andrej Zemljič in Janko Verbič

10.40 Zelenjadnice, Mojca Škof, Lovro Sinkovič in Kristina Ugrinović

11.00 Sadne rastline, Boštjan Godec in Lovro Sinkovič

11.20 Vinska trta, Anastazija Jež Krebelj, Katja Šuklje, Radojko Pelengić in Franc Čuš

12.00 Pomenek ob kavi

 

Vabilo (PDF) in navodila, kako priti do lokacije dogodka...