Events Calendar

5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT
From Tuesday, 08 October 2019
To Wednesday, 09 October 2019
Hits : 409

Vabljeni na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra 2019 v Halozah, v Majšperku.

Glavna tema razprav bo Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike. Slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo. Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov boste udeleženci tako lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

 

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

Delavnica Nosilec
1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij Biotehniška fakulteta UL (dr. Marko Lovec)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti Biotehniška fakulteta UL (dr. Luka Juvančič)
3. Verige vrednosti GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (dr. Franc Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

2. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

Dogodek soorganiziramo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje v sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji Mreže za podeželje, ki soorganizirajo 5. Slovenski podeželski parlament:

Biotehniška fakulteta, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije

Vabilo...

Okvirni program...

PRIJAVITE SE!... (rok za prijave: do 30. septembra 2019)