Events Calendar

Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje - Ptuj
Thursday, 14 February 2019,  9:30 -  3:00
Hits : 362


Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje za vse štiri podukrepe iz PRP 2014-2020, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 21. in 28. 12. 2018

Predstavitev bo potekala:

v četrtek, 14. februarja 2019

v dvorani KGZS - Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Dnevni red:

  • 9:30–11:15 podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetijah
  • 11:30–12:45 podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
  • 13:00–15:00 podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5 Okolje in podnebne spremembe

Namen predstavitve je podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. Vprašanja v zvezi z objavljenimi javnimi razpisi v okviru posameznega podukrepa lahko že pred predstavitvijo postavite na forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do srede 13. 2. 2019.

Udeležba je brezplačna!

Svojo udeležbo prosim potrdite na e-naslov: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

Vabilo

Javni razpisi