Events Calendar

Predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 - Novo mesto
Friday, 09 November 2018, 10:30 - 12:30
Hits : 162

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica organizira predstavitev prvega javnega razpisa za podukrep 9.1, Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Dnevni red:
1. predstavitev postopka pridobitve priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev,
2. predstavitev podukrepa Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014 – 2020,
3. vprašanja in odgovori.

Predstavitev bo v petek, 9. 11. 2018, od 10.30 do 12.30
v sejni sobi KGZS – Zavod NM, Šmihelska 14, v Novem mestu.

Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo predpise in postopek, ki spodbuja povezovanje kmetov in lastnikov gozdov v organizacije oziroma skupine proizvajalcev.

Vabilo

Povezava do javnega razpisa

Location KGZS – Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto