Events Calendar

Jesenski sejem Komenda 2018
From Friday, 12 October 2018 -  9:00
To Sunday, 14 October 2018 -  6:00
Hits : 82

 

Jesenski sejem Komenda 2018

Vabljeni na Kmetijsko-obrtni sejem v Komendo. Sejem bo za obiskovalce odprt v petek od 10.00 do 18.00, v soboto in nedeljo od 9.00 do 18.00. Parkiranje je brezplačno in organizirano. Vstop je prost.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo na jesenskem sejmu v Komendi predstavljalo z vsebinami Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), prisotna bo tudi info točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Na razstavnem prostoru ministrstva, ki bo v šotoru 8, bo poleg obveščanja splošne javnosti in upravičencev o ukrepih in javnih razpisih s področja PRP 2014–2020, letos še posebej izpostavljeno ozaveščanje o aktualni problematiki invazivnih tujerodnih rastlin in pomembnosti ohranjanja mejic. Obiskovalce sejma bomo informirali o tem, kako prepoznati invazivne rastline, kakšno nevarnost predstavljajo ter kako jih odstranjevati. Druga tema, ki jo bomo izpostavili na sejmu, je pomembnost ohranjanja mejic, operacija znotraj ukrepa KOPOP, ki je namenjena ohranjanju obstoječih kmetijskih praks. Ozaveščanje in informiranje splošne javnosti bo potekalo preko nagradnega kviza za otroke in odrasle ter deljenja brošur na temo Invazivne rastline in kmetijstvo. Da bodo obiskovalci lahko čim boje razumeli in se vživeli v dejansko stanje problematike v naravi, si bodo lahko invazivne rastline ogledali tudi preko 360° posnetkov rastlin s pomočjo virtualnih 3D očal.

Na voljo bodo tudi številna nova in posodobljena gradiva s področja PRP (brošura o paši drobnice, brošura o reji drobnice, zgibanka o ark kmetijah in ark središčih, brošura PRP 2014-2020, Živilsko predelovalna industrija v 2017 in druge zgibanke z različnih področij PRP) ter promocijski material.

Naš cilj sodelovanja na sejmu je prav tako prisluhniti obiskovalcem, kako sodelujejo z državo, s katerimi postopki se najtežje spopadajo ter kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje stanja. Na voljo bodo tudi informacije o javnih razpisih, specifičnih postopkih vlaganja zahtevkov in potrjevanju odločb s strani plačilne agencije, zato bo na sejmu prisotna tudi info točka ARSKTRP.