Events Calendar

9. Agrobiznisov posvet: Sodelovanje in povezovanje kmetov in kmetijskih organizacij
Tuesday, 19 June 2018,  9:00 -  2:00
Hits : 278

Agrobisnis posvet

Aktivno povezovanje kmetov pri nabavi, prodaji in drugih poslovnih aktivnostih žal še vedno ni pravilo in močna plat slovenskega kmetijstva. Je pa to pomembna možnost in priložnost za izboljšanje produktivnosti in konkurenčnosti velikih in malih kmetij ter kmetijskih organizacij. Povezovanje je potencial za izboljšanje tako pridelave kot predelave ter trženje kmetijskih proizvodov. Povezanost kmetov v organizacije in skupine izboljša njihovo pogajalsko izhodišče in poveča prepoznavnost, to pa posredno vpliva na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine in vsem članom omogoča hitrejši tehnološki in poslovni razvoj.

Na dogodku Sodelovanje in povezovanje kmetov in kmetijskih organizacij bomo predstavili:

  • Aktivnosti in ukrepe ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Z ukrepom Sodelovanje, ki ima štiri podukrepe, ministrstvo podpira sodelovanje iz Programa za razvoj podeželja. Predstavili bomo za kakšno sodelovanje dobijo kmetje pri teh podukrepih denar, ter pogledali koliko denarja ima kmetijsko ministrstvo na voljo, koliko vlog je oddanih in za katere projekte ter kateri razpisi so še odprti.
  • Kmetijstvo in turizem: Pred vrati je turistična sezona, zato bomo na okrogli mizi pogledali, kakšne so možnosti za sodelovanje kmetij, zadružnih vinskih kleti in lokalnega okolja za boljše trženju turističnih destinacij, lokalne hrane in druge ponudbe.
  • Predstavili bomo tudi primere dobrih praks: kako uspešno sodelovati pri skupni nabavi, kako delujejo organizacije proizvajalcev ter primer turistične kmetij, ki se povezuje z drugimi lokalnimi ponudniki, da gostom ponudi več in da vsak partner več iztrži.

Program in prijava