Program podeželja

Študentska vizija Strateškega načrta za SKP po 2020, 24. 4. 2020

Magistrski študenti Ekonomike naravnih virov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so izvedli spletni seminar (webinar) z razpravo. Predstavili so svojo vizijo Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko po letu 2020, ki so ga v obliki projekta izvedli na fakulteti. Predstavitev je njihov avtonomni in izvirni prispevek k aktualnem strateškem načrtovanju kmetijske politike v Sloveniji. Njihova vizija prinaša celo vrsto novih pogledov in svežih idej o prihodnji kmetijski politiki v Sloveniji predvsem v smislu bolj uravnotežene trajnostne usmerjenosti politike in kot prvi izpostavljajo potrebo po večji socialni naravnanosti politike. Predstavitev bosta moderirali Andreja Beci in prof. dr. Emil Erjavec.

Vabilo
Povezava

Študentska vizija strateški načrt skupna kmetijska politika SKP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT, 8. in 9. 10. 2019
»Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Peti Slovenski podeželski parlament je zasedal 8. in 9. oktobra 2019 v Halozah v Majšperku. Glavna tema razprav je bila Skupna kmetijska politika (SKP) po letu 2020, ki pomembno sooblikuje slovensko podeželje. Nahajamo se v pomembnem obdobju sooblikovanja tako evropske kot slovenske kmetijske politike. Slovenski podeželski parlament pa je odlična platforma za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo. Ob udeležbi priznanih gostov in strokovnjakov so udeleženci tako lahko razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja.

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan so potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki so zasedale razpršeno po slikovitih Halozah. Udeleženci so lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Zvečer so se udeleženci zbrali v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer je potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

Nagrajenca

 

DELAVNICE: 

  Nosilec
1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij Biotehniška fakulteta (dr. Luka Juvančič)
2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti Fakulteta za družbene vede (dr. Marko Lovec)
3. Verige vrednosti GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)
4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Martina Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)
5. Biotska raznovrstnost Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)
6. Mladi in novi kmetje Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič, Sara Uhan)
7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!) Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)
8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)
9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

2. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan je potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave so imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se je zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.

 

Dogodek je bil organiziran na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, partnerji Mreže za podeželje, v sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Gostitelja dogodka sta bila Občina Majšperk in Lokalna akcijska skupina Haloze.

 

GRADIVA z dogodka:

Delavnica št. 1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 2. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 3. Verige vrednosti

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 4. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico - Bavec (prezentacija)
Uvod v delavnico - Breznikar (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 5. Biotska raznovrstnost

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 6. Mladi in novi kmetje

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 7. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 8. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

Delavnica št. 9. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

Uvod v delavnico
Uvod v delavnico (prezentacija)
Poročilo in zaključki z delavnice (PPT)

FOTOGRAFIJE

Vabilo

Program

Lokacije delavnic 1. dan

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih