Program podeželja

OSNOVNI DOKUMENT:

 

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 (julij 2015)

 

PRVA SPREMEMBA MERIL:

Na 5. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 6. 6. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 6. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

– OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

– OS naloži Organu upravljanja, da po potrebi izvede redakcijske popravke, zahtevane s strani Evropske komisije.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 1. sprememba, julij 2016, ki jo je na dopisni seji 2. 8. 2016 tudi potrdil.

 

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 1. sprememba (julij 2016) 

 

DRUGA SPREMEMBA MERIL:

Na 6. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljevanju: OS), ki je potekala 20. 10. 2016 v Ljubljani, so bila v okviru 3. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. OS je sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

OS podpira predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 kot je bil predložen in predstavljen na seji OS.

Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 2. sprememba, november 2016, ki jo je na dopisni seji 9. 11. 2016 tudi potrdil. Sprememba meril se nanaša zgolj na podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključene v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

 

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 2. sprememba (november 2016)