Program podeželja

Koledar dogodkov

Obvezna usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa Ekološko kmetovanje
Od ponedeljek, 23. november 2020 -  12:00
Do petek, 04. december 2020 - 17:00
Ogledi : 589

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Obvezna brezplačna usposabljanja za leto 2020 so tako kot doslej razdeljena na:

  • osnovno usposabljanje: kmetije, ki so prvič vključene v ukrep EK in
  • nadaljevalno usposabljanje: vse ostale kmetije, ki so že vključene v ukrep EK.

Zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 tokrat izvajamo kombiniran način osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja (usposabljanje na daljavo, preko spleta in pošiljanje gradiv).

Usposabljanja se boste lahko udeležili na enega izmed spodaj opisanih načinov, ki vam bolj ustreza.

Prvi način izvedbe usposabljanja, če se spletnega usposabljanja se iz kakršnegakoli razloga ne boste udeležili:

  • Po pošti boste prejeli gradivo.
  • Po izvedenem spletnem usposabljanju vam bomo po pošti poslali povezavo do posnetka le-tega. Pričakujemo, da ga boste pogledali takrat, ko vam bo to ustrezalo in boste imeli možnost.
  • Hkrati s poslano povezavo do posnetka, boste prejeli tudi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Drugi način izvedbe usposabljanja, se boste spletnega usposabljanja udeležili:

  • osnovno usposabljanje: v ponedeljek, 23. novembra 2020, od 12.00 do 17.00, na daljavo, preko spleta;
  • nadaljevalno usposabljanje: v petek, 4. decembra 2020, od 12.00 do 17.00, na daljavo, preko spleta.

Po pošti boste prejeli gradivo in navodila, kje na spletu bo potekalo spletno usposabljanje ter kako se vanj prijavite.

Če boste prisotni ves čas trajanja spletnega usposabljanja, vam bomo potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju poslali po zaključenem usposabljanju, po pošti.

 

MONÓTRO d.o.o., Razvojni center strokovnih izobraževanj
Izvajalec po pooblastilu MKGP

Kidričeva cesta 6b, 4000 Kranj

tel.: 0590 500 30
mob.: 040 522 206
e-naslov: tedja.trojar@monotro.si
spletni naslov: www.monotro.si; www.napredek.si
facebook: facebook.com/monotro; facebook.com/napredek