Program podeželja

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP je tudi letos potekal v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  pod naslovom Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva.

PREDSTAVITVE EIP so potekale drugi dan posveta, 10. 11. 2020 (program tematskih skupin)

Termin: 9. in 10. 11. 2020, izvedba: spletni posvet

 

 

Uvodni pozdrav

dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP (video posnetek)

Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKIS-a

 • Marleen Gysen, Center za podporo inovacijam za razvoj kmetijstva in podeželja - Innovatiesteunpunt, Belgija (video predstavitev)
 • Aleksander Bomberski, Storitvena točka za inovacijsko omrežje za kmetijstvo in podeželje, Poljska (predstavitev pdf, video predstavitev)

Predstavitev 28 projektov EIP iz ukrepa M16 Programa razvoja podeželja

Tematska skupina 1: Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje

 

 

Tematska skupina 2: Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam

 

 

Tematska skupina 3: Učinkovitejša raba (naravnih) virov

 

 • Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu (primer govedorejske kmetije) - trajnostna raba zemljišč, zmanjšanje emisij, pozitiven
  učinek na okolje (plakat pdf, video predstavitev)
 • Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja (plakat pdf, video predstavitev)
 • Travinje++: izboljšanje trajnega in sejanega travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic trav in metuljnic (plakat pdf, video predstavitev)
 • Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-predelovalni verigi (plakat pdf, video predstavitev)
 • Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu (plakat pdf, video predstavitev)
 • Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (plakat pdf, video predstavitev)
 • Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (plakat pdf, video predstavitev)
 • Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode (plakat pdf, video predstavitev)

 

Tukaj kliknite za 1. dan posveta JSKS: PREDSTAVITVE, 9. 11. 2020

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih