Program podeželja

Glavne naloge podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. Vsi dokumenti, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti Mreže bodo objavljeni tu.

Dokumenti za izvajanje aktivnosti:

Letni plan Mreže za podeželje za leto 2015 (pdf)

Akcijski in komunikacijski načrt Mreže za podeželje 2014–2020 (16. 3. 2015)

Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje

Sklep o ustanovitvi Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje (1. 9. 2014, spremenjen 13. 2. 2015)

Ostalo

Sklep o ustanovitvi delovne skupine za zbiranje primerov projektov in izbor dobrih praks Programa razvoja podeželja (18. 11. 2014)

banner PRePlet2014

V e-novicah PRePlet se tedensko objavljajo novice s področja razvoja podeželja.

Zadnja številka:

PRePlet št. 9/17 ¦ 2. 3. 2017

Naročite se na e-novice oz. v bazo mreže za podeželje

Napovednik dogodkov

24.03.17
19:00 - 21:00
Perspektive mladih kmetov na Goričkem
Kraj dogodka: Grad, Grad 191, Goričko
31.03.17
14:00 - 17:00
Vipavska vinska kraljica 2016 vabi na predstavitev razpisov za mlade kmete
Kraj dogodka: Kulturni dom Bukovica, Vipavska dolina

Zemljevid: Primeri projektov PRP 2007-2013

print screen modula