Program podeželja

Vlada je 18. 3. 2021 sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

V Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ustanovljenem s Sklepom o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, z dne 3. 9. 2015 (spremembe Sklepa o ustanovitvi: 12. 5. 2016, 30. 3. 2017, 8. 6. 2017, 31. 12. 2017 in 19. 12. 2019), se s tokratno spremembo :

 • z mesta predsednika razreši dr. Jože Podgoršek in namesto njega kot predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje mag. Aleša Irgoliča;
 • z mesta namestnika razreši Damjan Stanonik, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • z mesta članice razreši Darja Majkovič in namesto nje kot predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Mašo Žagar;
 • z mesta namestnice razreši Marina Dobraš, predstavnico Ministrstva za finance;
 • z mesta članice razreši Breda Štern in namesto nje kot predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo imenuje Simono Laznik;
 • z mesta članice razreši Jana Lovšin in namesto nje kot predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenuje Valentino Vehovar;
 • z mesta članice razreši Irena Marš in namesto nje kot predstavnico Ministrstva za kulturo imenuje Barbaro Mlakar;
 • z mesta namestnice razreši Barbara Mlakar in namesto nje kot predstavnika Ministrstva za kulturo imenuje Igorja Teršarja;
 • z mesta člana razreši Velislav Žvipelj in namesto njega kot predstavnika Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja imenuje Matjaž Ribaš;
 • z mesta namestnice razreši Darja But in namesto nje kot predstavnico Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja imenuje Tjaša Kariš;
 • z mesta člana razreši Janez Žužek in namesto njega kot predstavnika Ministrstva za javno upravo imenuje Jožeta Vojkovića;
 • z mesta namestnika razreši Igor Hrovatič in namesto njega kot predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije imenuje Antona Jagodica;
 • z mesta člana razreši Anita Jakuš in namesto nje kot predstavnico Zadružne zveze Slovenije imenuje Alenko Marjetič Žnider;
 • z mesta namestnice razreši Bojana Jerina in namesto nje kot predstavnico Zadružne zveze Slovenije imenuje Katarino Brumat;
 • z mesta člana razreši Gorazd Marinček in namesto njega kot predstavnika Plana B za Slovenijo imenuje Uroša Brankoviča;
 • z mesta namestnice razreši Anamarija Slabe in namesto nje kot predstavnika Plana B za Slovenijo imenuje Saša Obolnarja;
 • z mesta člana razreši Veronika Valentar in namesto nje kot predstavnika Zveze lastnikov gozdov Slovenije imenuje Miha Koprivnikarja;
 • z mesta člana razreši Alojz Sok in namesto njega kot predstavnika Združenja občin Slovenije imenuje Rajka Meserka;
 • z mesta namestnika razreši Janez Pirc in namesto njega kot predstavnika Združenja občin Slovenije imenuje Jožeta Hladnika;
 • z mesta člana razreši Jože Kobe, in namesto njega kot predstavnico Združenja mestnih občin Slovenije imenuje Ivano Štrkalj;
 • z mesta namestnika razreši Vili Eisenhut in namesto njega kot predstavnika Združenja mestnih občin Slovenije imenuje Petra Geršiča.

Povezava do sklepa in čistopisa

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih