Program podeželja


Namen dogodka, ki poteka v okviru pobude znanstvenikov za izboljšanje uspešnosti SKP na področju ohranjanja narave, je bil omogočiti strokovno razpravo o načinih za izboljšanje učinkovitosti instrumentov SKP, namenjenih ohranjanju narave. Na posvetu so sodelovale raziskovalne in druge institucije, ki so predstavile rezultate svojih raziskav in predloge ukrepov za spodbujanje nadstandardnih kmetijskih praks, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja biotske pestrosti v Sloveniji. Dogodek 19. 11. 2020 sta organizirali in moderirali Tanja Šumrada in Ilona Rac, Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete.


Na povezavi so objavljene povezave do prosojnic in video posnetkov posameznih predstavitev in razprave udeležencev:

  • Predlog prenove ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti travišč, dr. Tatjana Čelik
  • Rezultatska shema za ohranjanje vrstno bogatih travnikov »Pisan travnik«, prof. dr. Mitja Kaligarič (FNM UM),
  • Rezultatska shema za ohranjanje suhih travišč (HT 6210 in HT 6230) na območjih Natura 2000 v vzhodni Sloveniji, dr. Nika Debeljak (ZRSVN), 
  • Rezultatsko usmerjeni ukrepi za izboljšanje gnezditvene uspešnosti ptic na njivah, Katarina Denac (DOPPS), 
  • Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov), Nastja Kosor (ZRSVN),
  • Neproizvodne naložbe za obnovo in ohranjanje krajinskih značilnosti, Mojca Podletnik (JZ Krajinski park Goričko), 
  • Uvedba samostojnega in prostovoljnega ukrepa »Ohranitveno kmetijstvo«, doc. dr. Rok Mihelič (BF UL),
  • Sklepi, Tanja Šumrada (BF UL), 

 

Izvedba dogodka je deloma potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki ga sofinancirata Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

 

Povezava

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih