Program podeželja

PRP crpanje sredstev


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kljub zahtevnim razmeram v času pandemije uspelo pripraviti Letno poročilo o izvajanju PRP 2014–2020 za leto 2019, ki je bilo konec junija 2020 posredovano na Evropsko komisijo, čeprav se je rok za posredovanje poročila s spremembo evropske zakonodaje podaljšal do 30. septembra 2020. Evropska komisija je ocenila, da je Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019 odlično pripravljeno in ga je 26. 8. 2020 tudi potrdila.

V okviru PRP 2014–2020 je sicer na voljo skupaj 1.107.164.750 € razpoložljivih sredstev, od tega 837.849.803 € sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz PRP 2014–2020 je bilo do 31. 7. 2020 skupaj za vse (pod)ukrepe/prednostna področja odobrenih 947.546.282 € (85,6 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 709.571.160 € (64,1 % vseh razpoložljivih sredstev).

Glede na primerjavo z ostalimi državami članicami je črpanje sredstev EKSRP nad povprečjem EU.

Do konca leta 2019 oziroma do 31. 3. 2020 je RS v okviru PRP 2014-2020 dosegla vse mejnike okvira uspešnosti. Tako je bila programu dodeljena rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev EKSRP oziroma več kot 50 mio EUR.


Več informacij:

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019
Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019
Povzetek Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019

Foto: Heidi Bartolič, Fotografski natečaj Moje podeželje, Mreža za podeželje

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih