Program podeželja

MKGP je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2020.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) se spreminja in dopolnjuje zaradi:

  • spremembe roka za sporočanje staleža prašičev v operaciji dobrobit živali za prašiče;
  • upoštevanja izjemne okoliščine pri zahtevah za skupinsko rejo z izpustom, za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih in za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola v operaciji dobrobit živali za prašiče;
  • spremembe pogojev glede datuma začetka obdobja paše ter časa izvedbe koprološke analize in tretiranja živali na podlagi rezultatov koprološke analize v operacijah dobrobit živali za govedo in drobnico.
    Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do srede, 13. 5. 2020.

 

Predlog spremembe in dopolnitve uredbe

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih