Program podeželja

pes varuje credo ovc
Foto: Tomaž Berce
 
Bliža se nova pašna sezona in z njo novi izzivi pri varovanju pašnih živali. Da bi pašna sezona na območju velikih zveri potekala s čim manj škodnimi dogodki, smo za namene osveščanja o primernih in učinkovitih načinih varovanja drobnice skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije prenovili priročnik Varovanje drobnice pred velikimi zvermi. V njem so predstavljeni pristopi, ki pri nekaterih rejcih učinkovito preprečujejo napade velikih zveri na njihove črede. Posodobljen priročnik je zaenkrat na voljo v elektronski verziji v knjižnici spletne strani Programa razvoja podeželja.
 
 
 
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih