Program podeželja


Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana sredstva €
Podukrep 8.4 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 20. 11. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

2,55 mio €
Podukrep 3.1 5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 13. 11. 2020 30. 12. 2020 do 23.59. ure 0,5 mio €
Ukrep 21 Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 6. 11. 2020 24. 11. 2020 do 23.59. ure 3,5 mio €
Podukrep 4.1 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 30. 10. 2020 27. 1. 2021 do 23.59. ure 4 mio € 
Podukrep 4.1 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 30. 10. 2020 27. 1. 2021 do 23.59. ure  9 mio €
Podukrep 9.1 3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 9. 10. 2020 22. 12. 2020 do 23:59. ure 0,5 mio €
Podukrep 4.2

6. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

24. 7. 2020


15. 12. 2020 do 23:59. ure

20 mio
Podukrep 8.4 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 10. 7. 2020

odprti tip javnega razpisa -

do porabe razpisanih sredstev

370.000,00 €

 

Šifra ukrepa Naziv razpisa
Podukrep 19.2

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih