Font Size

Cpanel
Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja 2014–2020 je uradno potrjen

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je tako v skupini prvih držav članic, ki bodo lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU. Preberi več >

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in dobrobit živali (DŽ).

Upravičenci morajo od 2. marca do 6. maja 2015 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) vložiti zbirno vlogo, če uveljavljajo katerega od naštetih ukrepov. Skrajni rok je 1. junija 2015, pri čemer se upoštevajo znižanja izplačil 3 ali 1 % na delovni dan (v času od 7. maja do 1. junija).

Agencija lani izplačala 300 milijonov evrov. V teku so priprave na letošnjo kampanjo oddaje zbirnih vlog.

Koordinacijski odbor CLLD je pripravil in na podlagi pripomb socialnih partnerjev dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD). Dopolnjeni predlog Uredbe CLLD je bil 17. 2. 2015 posredovan v medresorsko usklajevanje.

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov. Zato sta se Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano (MKGP) odločila opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so jih v Sloveniji ustvarili z evropskimi sredstvi (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo). Izveden je bil natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, v okviru katerega je splošna javnost predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Z žrebanjem so izbrali 26 projektov, ki so bili predstavljeni lani oktobra v okviru razstave na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sedaj bo razstavo gostila Dežela kozolcev.  

Javni razpisi PRP

Prvi javni razpisi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2015 oz. po potrditvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Številka ukrepa Javni razpisi PRP 2007-2013 Datum objave Rok za prejem vlog
Ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane 3. 6. 2011 odprt javni razpis

 

                                      Graf 31.12.2014

 

Več podatkov o črpanju sredstev v tabeli (.pdf).