Font Size

Cpanel
Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja 2014-2020

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument posamezne države članice EU in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Več...

PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007−2013. PRP 2014−2020 sicer še ni dokončno potrjen s strani Evropske komisije, zato se lahko posamezne zahteve iz naslova tega ukrepa še nekoliko spremenijo. Namen brošure je zagotoviti pravočasno informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in potekom vseh aktivnosti v povezavi z omenjenim ukrepom, kar je zlasti pomembno za tiste upravičence, ki se bodo želeli že v letu 2015 vključiti v ta ukrep.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vse prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so dolžni Agenciji poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2014, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2015.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 21. 1. 2015, na Evropsko komisijo posredovalo tretji uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V tem predlogu so upoštevane tehnične pripombe, ki jih je podala Evropska komisija. Tretji uradni predlog lahko preberete v tem dokumentu (pdf).

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je izdalo strokovno mnenje glede predlaganega ukrepa KOP: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih.

Strokovno mnenje (pdf), Seznam uporabe FFS (xls)

Javni razpisi PRP

Prvi javni razpisi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 so predvideni v drugi polovici leta 2014 oz. po potrditvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Številka ukrepa Javni razpisi PRP 2007-2013 Datum objave Rok za prejem vlog
Ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane 3. 6. 2011 odprt javni razpis

                                       2014 3 31 Graf črpanje sredstev

 

Več podatkov o črpanju sredstev v tabeli (.pdf).