Program podeželja

MLADI PREVZEMNIKI KMETIJ

Črpanje sredstev v okviru (pod)ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Do 31. 5. 2021 odobrenih 1.122 mio € (*101,4 %) in izplačanih 841 mio € (75,9 %) vseh razpoložljivih sredstev.

Na voljo skupno 1.107.321.000 €, od tega 837.849.803 € sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

* V višini odobrenih sredstev je upoštevana tudi ocena izplačil za vložene zahteve za kampanjo zbirnih vlog 2021. Razpoložljiva sredstva PRP 2014-2020 se bodo povišala s potrditvijo 10. spremembe PRP 2014-2020 s strani Evropske komisije.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider